Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz zajęć komputerowych

 

                                                        SCENARIUSZ LEKCJI                                                     

Data: 10.04.2018 r.

Lekcja: Zajęcia komputerowe

Klasa: Szósta

Nauczyciel: Magdalena Franków

Temat: Tworzenie tabel i wykresów w programie Excel

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem komputera i Internetu.
 • Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
 • komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
 • odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez program;
 • prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze
  i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
 • korzysta z pomocy dostępnej w programach;
 • posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
 • przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania
  z komputera.
 1. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:

3) wykorzystuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia
je graficznie i interpretuje.

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.

Podczas prac nad projektami (indywidualnymi lub zespołowymi) uczniowie powinni mieć również możliwość korzystania z komputerów, w zależności od potrzeb wynikających
z charakteru zajęć, realizowanych celów i tematów.

 

 

 

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

 • Utworzyć i uzupełnić tabelkę w programie Excel.
 • Wykonać proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Na podstawie tabelki wykonać i uzupełnić wykres.

Cele sformułowane według ucznia:

 1. Tworzę i uzupełniam tabelkę w programie Excel.
 2. Wykonuję proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 3. Na podstawie tabelki wykonuję i uzupełniam wykres.

Nacobezu:                          

 1. Tworzysz i uzupełniasz tabelkę w programie Excel.
 2. Wykonujesz proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym.
 3. Na podstawie tabelki wykonujesz i uzupełniasz wykres.

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • Karty pracy
 • Program Excel

Metody nauczania, formy pracy:

 • Praca indywidualna.
 • Karty pracy.

Przebieg zajęć:

 • Uczniowie włączają komputery i logują się.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy.
 • Uczniowie tworzą nowy folder „Arkusze i wykresy”, a następnie przy pomocy nauczyciela wykonują zadania na komputerach. Podczas wykonywania zadań uczniowie dbają o estetykę i detale w swoich pracach.
 • Uczniowie zapisują wyniki swojej pracy w odpowiednim folderze.

 

 

Data dodania: 2018-05-08 21:55:09
Data edycji: 2018-05-08 21:57:12
Ilość wyświetleń: 605

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook