Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana jest codziennie przez 5 godzin od 7:30

 

Godzina Opis
6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola (zabawy dowolne według zainteresowań dzieci- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne).
7.00 – 8.00 Przygotowanie do śniadania (porządkowanie sali izabiegi higieniczne).
8:00 – 8:45

Śniadanie (zabiegi higieniczne po śniadaniu: mycie rąk i zębów).

8:45 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego).

9:30 – 10:30

Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze).

10:30– 11:15 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenie: manipulacyjne, oddechowe, artykulacyjne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ruchową); zajęcia dydaktyczne.
11:15– 11:30

Przygotowanie do obiadu (sprzątanie sali, zabiegi higieniczne).

11:30 – 12:00 Obiad.
12:00 – 12:30 Odpoczynek poobiedni (słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne).
12:30 – 13:00 Zajęcia dodatkowe według planu.
13:00 - 13:30
Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi.
13:30 - 15:30
Kreatywna aktywność dzieci (zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań).
15:30 - 16:00
Rozchodzenie się dzieci.
Data dodania: 2018-03-28 09:44:34
Data edycji: 2020-09-29 08:08:08
Ilość wyświetleń: 729

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook