WITAMY NA STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W BIAŁUNIU!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

O nas

O nas

Na podstawie dokumentów i zebranych informacji nie potrafimy odtworzyć dokładnej historii naszej szkoły.

 

Wiemy, że od 1953 roku szkoła funkcjonowała jako 5 klasowa, a kierownikiem szkoły został pan Józef Zamojcin.

 

W 1956 roku szkoła osiągnęła stopień organizacyjny szkoły pełnej. Szkoła działała na podstawie orzeczenia o organizacji szkoły w Białuniu z dnia 03 marca 1983 roku jako Szkoła Podstawowa, a obwód szkoły stanowiły miejscowości: Białuń, Miękowo, Gniazdowo, Wierzchosław, Glewice, Żółwia Błoć, Niewiadowo, Widzeńsko należące do gminy Stepnica. Wcześniej jednak szkoła funkcjonowała jako Szkoła Zbiorcza będąca filią Gminnej Szkoły Zbiorczej w Goleniowie - z punktem filialnym w Wierzchosławiu (orzeczenie w sprawie organizacji szkoły z dnia 01 października 1976r.) Od 1957 r. placówka funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa obwód której stanowiły miejscowości Grabin, Miękowo i Białuń (tymczasowe orzeczenie z 26 sierpnia 1957r.) Zanim jednak powstała Szkoła Podstawowa w Białuniu dzieci uczyły się w wielu filiach ulokowanych w najbliższych miejscowościach.

 

Szkoły znajdowały się w Widzeńsku, Wierzchosławiu, Miękowie, Glewicach, Niewiadowie, Żółwiej Błoci i Białuniu. W 1953 roku kierownikiem szkoły w Białuniu został p. Józef Zamojcin. Ówczesna szkoła mieściła się na parterze budynku nr 14. Liczyła ona 5 klas. Były to klasy łączone , w których uczyła p. Irena Koniusz i p. Józef Żamojcin. Z każdym rokiem przybywało coraz więcej dzieci, więc na piętrze tego budynku utworzono dwie klasy. Kolejnymi nauczycielami w tej szkole były panie Wawrzyniak i Dubiak.

 

W latach pięćdziesiątych rozpoczęto budowę nowej szkoły mieszczącej się tuż obok budynku mieszkalnego, który pełnił funkcję szkoły. Prace budowlane zakończono około 1960 roku. Tym samym zlikwidowano klasy w budynku nr 14 przeznaczając zwolnione pomieszczenia na mieszkania dla nauczycieli. Wtedy też dzieci uczące się w Miękowie i w Żółwiej Błoci zaczęto dowozić do Białunia. Dzieci dowożone były ciągnikiem z przyczepą zwaną przez nich „Bonanzą”. Dopiero kilka lat później rolę tę przejęły autobusy. Na terenie szkoły w latach 1958-1959 organizowano kursy nauki czytania i pisania dla osób dorosłych. Konieczność  ta wynikała z faktu, że okoliczne miejscowości zamieszkiwane były przez osiedleńców z kresów wschodnich.

 

W związku z coraz większymi potrzebami lokalowymi, dzięki działaniom ówczesnych władz oświatowych i kierownika, a później dyrektora tej placówki p. Józefa Żamojcina, rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Białuniu (1972r.). Do istniejącego obiektu dobudowano jednopiętrowy budynek. W związku z tym w latach siedemdziesiątych zlikwidowano okoliczne oddziały szkolne i dzieci z najbliższych okolic przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Białuniu. W placówce pracowało wielu nauczycieli między innymi : p. Marianna Żywucka, p. Janina Dubiak, p. Alicja Stroińska, p. Stanisława Schabek, p. Henryk Janiszyn, p. Jabłoński, p. Gizela Bognat, p. Czesława Nebratenko, p. Aniela Leśniak, p. Eliza Szpet, p. Stefan Monczuński, p. Janina Wilusz, p. Krystyna Szmańda i inni. Szkoła ulegała ciągłym modernizacjom.

 

Ze względu na duże zapotrzebowanie w roku 1976 powstała świetlica i zaplecze kuchenne. W następnym roku do szkoły zaczęły uczęszczać dzieci sześcioletnie do nowo powstałego oddziału przedszkolnego tzw. zerówki. W tamtych latach w szkole istniało wiele organizacji skupiających w swych szeregach dzieci i młodzież. Należy wymienić tu: ZHP, Zuchy, których opiekunką była p. Grażyna Szpet, Spółdzielnia Uczniowska, prężnie działała pod opieką p. Anieli Leśniak Szkolna Kasa Oszczędnościowa w skrócie SKO, koło PCK, LOK, LOP, SKS, SKKT, TPPR.

 

Na początku lat siedemdziesiątych w części budynku nr 14 na parterze, dzięki staraniom ówczesnego nauczyciela p. Stefana Monczuńskiego została utworzona klasopracownia przeznaczona do zajęć praktyczno-technicznych (ZPT). Pod koniec lat dziewięćdziesiątych klasopracownię przekształcono na potrzeby oddziału przedszkolnego, który funkcjonował w tych pomieszczeniach przez dwa lata. A po wprowadzeniu reformy oświaty oddział ten przeniesiono do budynku szkolnego oddając tym samym ostatnią część budynku nr 14 w prywatne ręce. W ostatnich latach budynek szkolny został zmodernizowany. W roku 2000 zmieniono sposób ogrzewania szkoły z tradycyjnego ogrzewania węglowego na nowoczesne ogrzewanie na gaz propan-butan. Wraz z modernizacją centralnego ogrzewania wymieniono stolarkę okienną i drzwiową z drewnianej na plastikową. W sierpniu 2008 roku został wykonany remont ogrodzenia terenu szkoły, a w okresie lipiec- sierpień 2009 r. w szkole wyremontowane zostały sanitariaty. Na podstawie Uchwały Nr XVIII/215/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 maja 2008r. z dniem 1 września założono Przedszkole Publiczne w Białuniu, które znajduję się w tym samym budynku co szkoła.

 

Przedszkole w Białuniu liczy dwie grupy dzieci. Pierwsza grupa to 3 i 4 latki, a grupę drugą tworzą 5 i 6 latki. Z dniem 1 stycznia 2009r. na mocy Uchwały Nr XXII/303/08 z dnia 19 listopada 2008r. tworzy się

Zespół Szkół Publicznych w Białuniu w skład którego wchodzą:

1) Przedszkole Publiczne w Białuniu,

2) Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego w Białuniu.

Kolejnym rokiem, który przynosi wielkie zmiany jest rok 2019, we wrześniu do użytku zostaje oddana długo wyczekiwana sala gimnastyczna i trzy nowe sale lekcyjne. Tempo robót budowlanych było imponujące, trwały nieco ponad rok, a efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Również we wrześniu szkoła zostaje podłączona do gazu ziemnego, co wiązało się z modernizacją kotłowni.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Publicznym w Białuniu funkcjonują trzy grupy Przedszkolne, do których uczęszcza sześćdziesięcioro dzieci, natomiast Szkoła Podstawowa w Białuniu liczy 106 uczniów.

 

Dyrektorzy szkoły

  • 1953-1985 JÓZEF ZAMOJCIN
  • 1985-1990 KRYSTYNA SZMAŃDA
  • 1990-1998 KRYSTYNA WIELGUS
  • 1998-2006 DOROTA KAMIŃSKA-JARZĘBSKA
  • 2006-2007 BEATA KULIGOWSKA
  • 2007-2018 JOLANTA OLOBRY
  • 2018-... PRZEMYSŁAW JANUSZKO
Data dodania: 2018-03-28 09:48:05
Data edycji: 2019-10-31 14:24:50
Ilość wyświetleń: 3509

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej