ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ CHŁOPAKA!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz lekcji 12.01.2017

Data: 12.01.2017 r.

Lekcja: Matematyka

Klasa: Czwarta

Nauczyciel: Magdalena Franków

Temat: Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

1. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

 

2. Rozumowanie i tworzenie strategii.

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Proste i odcinki. Uczeń:

1) rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek;

2) rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe;

3) rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych;

 

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 • Czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko do matematyki, rozwija kreatywność, umożliwia samodzielne odkrywanie związków  i zależności; duże możliwości samodzielnych obserwacji i działań stwarza geometria, ale także w arytmetyce można znaleźć obszary, gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;
 • nie powinno się oczekiwać od ucznia powtarzania wyuczonych regułek i precyzyjnych definicji; należy dbać o poprawność języka matematycznego, uczyć dokładnych sformułowań, ale nie oczekiwać, że przyniesie to natychmiastowe rezultaty; dopuszczenie pewnej swobody wypowiedzi bardziej otworzy dziecko, zdecydowanie wyraźniej pokaże stopień zrozumienia zagadnienia;

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce matematyki.

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Uczniowie znają pojęcie prostej, półprostej, odcinka oraz wiedzą, jakie jest wzajemne położenie prostych.

 

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

 • rozpoznawać odcinki prostopadłe i odcinki równoległe
 • rysować odcinki prostopadłe i odcinki równoległe
 • oznaczać równoległość i prostopadłość odcinków za pomocą odpowiednich symboli

 

Cele sformułowane według ucznia:

 1. będziesz rozpoznawać odcinki równoległe i odcinki prostopadłe
 2. będziesz rysować odcinki równoległe i odcinki prostopadłe.
 3. będziesz oznaczać odcinki równoległe i prostopadłe za pomocą symboli.

 

Nacobezu:                          

 1. Rozpoznajesz odcinki równoległe i odcinki prostopadłe
 2. Rysujesz odcinki równoległe i odcinki prostopadłe.
 3. Wskazujesz na rysunku odcinki równoległe i prostopadłe

 

Pytanie kluczowe:

 • Gdzie w życiu codziennym spotykamy odcinki równoległe i prostopadłe?

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik „Matematyka z plusem” dla klasy czwartej
 • Patyczki i kulki
 • Kredki, przybory geometryczne
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Karty pracy

Metody nauczania, formy pracy:

 • Pogadanka
 • Praca indywidualna
 • Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń

 

Przebieg zajęć:

 • Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z celami, a następnie omawia je. Uczniowie wklejają je do zeszytów.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy „nacobezu” do lekcji
 • Uczniowie przypominają pojęcia: prostej, półprostej, odcinka, jak również określają wzajemne położenie prostych.
 • Nauczyciel rozdaje uczniom paski papieru, patyczki i kuleczki. Z kuleczek i patyczków mają zbudować odcinki. Następnie uczniowie układają paski równolegle oraz prostopadle. Na tych paskach układają zbudowane odcinki. Na podstawie tego ćwiczenia potrafią wyjaśnić, o jakich odcinkach mówimy, że są prostopadłe, a o jakich, że są równoległe.
 • Nauczyciel zadaje pytanie kluczowe, na które uczniowie udzielają odpowiedzi.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy zadania do rozwiązania.

 

Zdania podsumowujące:

Na dzisiejszej lekcji podobało mi się…

Zaskoczyło mnie, że…

 

Praca domowa:

 • Nauczyciel rozdaje karty pracy.
Data dodania: 2018-03-28 10:30:47
Data edycji: 2018-03-28 10:33:40
Ilość wyświetleń: 1578

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook