Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz lekcji

Lekcja (przedmiot): przyroda

Klasa: szósta

Nauczyciel: Urszula Pomocka

TematW wilgotnym lesie równikowym.

POSTAWA PROGRAMOWA:

 

Cele kształcenia –wymagania ogólne:

  1. Zaciekawienie światem przyrody.

Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi 
na pytania: „dlaczego”? , „jak jest”? , „co się stanie, gdy”?

 

Treści nauczania –wymagania szczegółowe:

13.1 Charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów w następujących krajobrazach strefowych: lasu równikowego.

13.3 Rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowych dla poznanego krajobrazu.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji:  prezentowanie, poszukiwanie odpowiedzi.

Numer wniosku: W-II

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:  Klimat jest głównym czynnikiem decydującym o istnieniu stref krajobrazowych na Ziemi.

 

Cele lekcji: zapoznanie z warunkami panującymi w lasach równikowych.

strefa wilgotnych lasów równikowych: położenie na kuli ziemskiej, klimat, bogactwo gatunków organizmów.

 

Cele sformułowane w języku ucznia:

  • zapoznam się z położeniem lasów równikowych na kuli ziemskiej,
  • poznam klimat występujący w lasach równikowych,
  • rozpoznam bogactwo gatunków organizmów.

 

„NaCoBeZu”:

-      wskazuje na mapie strefę klimatów równikowych,

-  wskazuje na mapie krajobrazowej obszary występowania wilgotnych lasów równikowych,

-      odczytam z wykresu dane klimatyczne,

-      wymienię gatunki roślin i zwierząt występujących w lesie równikowym.

 

Kluczowe pytanie dla uczniów: Jak uważacie, gdzie organizmy lepiej się rozwijają w wilgotnym lesie równikowym, czy w lasach naszej strefy klimatycznej?

Materiały i pomoce dydaktyczne: atlasy, zdjęcia, ilustracje, tablica interaktywna.

Metody nauczania , formy pracy:

 

Przebieg zajęć : praca w grupach, praca z mapą,

 

Ewaluacja lekcji Zdania podsumowujące:

 „Z dzisiejszej lekcji chcę…, Zaskoczyło mnie, że…,   Na dzisiejszej lekcji podobało mi się/nie podobało mi się…, Świetnie, że dzisiaj …, Szkoda, że…”

 

Praca domowa: według grupy, do wyboru.

Data dodania: 2018-03-28 10:36:37
Data edycji: 2018-03-28 10:37:13
Ilość wyświetleń: 736

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook