Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz lekcji 23.10.2017

Data: 23.10.2017 r.

Lekcja (przedmiot): język polski

Klasa: V

Nauczyciel: Marek Kornak

Temat: Trudne słówka – pisownia wyrazów z ó i u.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA:

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne:

III Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń … wykorzystując posiadane umiejętności, rozwija swoją wiedzę o języku.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe:

III Tworzenie wypowiedzi

 1. Świadomość językowa. Uczeń:

5) pisze poprawnie pod względem ortograficznym, w tym w razie potrzeby wykorzystuje        wiedzę o:

 1. a) wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych,

 

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Zadania nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym to przede wszystkim:

2)  motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 3)  wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych;

 

Numer wniosku: 3.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: przypomnienie  wiadomości o pisowni wyrazów z ó u.

Cele lekcji:

Uczeń:

- zna zasady pisowni wyrazów z ó i u,

- stosuje poznane zasady ortograficzne w praktyce,

- tworzy wyrazy pokrewne uzasadniające pisownię wyrazów z ó,

- zapisuje wyrazy z ó niewymiennym,

- korzysta ze słownika ortograficznego oraz słownika języka polskiego.

                   

Cele sformułowane w języku ucznia:

 1. Przypomnę sobie zasady pisowni wyrazów zóu.
 2. Zastosuję te zasady w praktyce.
 3. Wskażę wyrazy, w którychówymienia się na oae.
 4. Wypiszę wyrazy zóniewymiennym.
 5. Skorzystam ze słownika ortograficznego oraz słownika języka polskiego.

 

„NaCoBeZu”:

 - znamy zasady pisowni wyrazów z ó i u,

 - potrafimy korzystać ze słowników,

 - aktywnie pracujemy w parach,

 

Kluczowe pytanie dla uczniów: Gdzie, w razie wątpliwości, jak dany wyraz zapisać, należy sprawdzić jego pisownię?

Materiały i pomoce dydaktyczne: podręcznik „Słowa z uśmiechem. Nauka o języku. Ortografia” dla kl. V,  tablica interaktywna, strona internetowa: www.sjp.pwn.pl, materiały przygotowane przez nauczyciela.

Metody nauczania, formy pracy: wykład nauczyciela, układanie opowiadania, zgadywanka, zabawa w rymy, konkurs „kto więcej zapamięta”, praca indywidualna i w parach.

 

Przebieg zajęć:

 1. Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy – wiadomości uczniów na temat pisownió.
 2. Nauczyciel podaje wyrazy zóniewymiennym, uczniowie w parach układają opowiadanie z tymi wyrazami.
 3. Uczniowie podają inne wyrazy zóniewymiennym.
 4. Nauczyciel zadaje uczniom zagadki, odpowiedziami są wyrazy zu.
 5. Nawiązanie do wcześniejszej wiedzy – wiadomości uczniów na temat pisowniu.
 6. Zabawa w rymy – do podanego przez nauczyciela wyrazu, uczniowie mówią wyraz, który się rymuje i zapisuje się go przezu.
 7. Kluczowe pytanie dla uczniów:Gdzie, w razie wątpliwości, jak dany wyraz zapisać, należy sprawdzić jego pisownię?
 8. Uczniowie wyszukują w słowniku ortograficznym i słowniku języka polskiego, jak się pisze podany przez nauczyciela wyraz.
 9. Nauczyciel pokazuje uczniom stronę internetowąwww.sjp.pwn.pl(tablica interaktywna).
 10. Podsumowanie: konkurs „kto więcej zapamięta” – nauczyciel pokazuje wyrażenia zóu, uczniowie muszą zapamiętać ich jak najwięcej (tablica interaktywna).

 

Ewaluacja lekcji: Co zapamiętam z dzisiejszych zajęć?

 

Praca domowa:

Narysuj plakat przedstawiający jedną z zasad pisowni wyrazów z ó lub u.

Data dodania: 2018-03-28 10:41:05
Data edycji: 2018-03-28 10:41:28
Ilość wyświetleń: 1917

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook