ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ CHŁOPAKA!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz lekcji 19.10.2017

Data: 19.10.2017 r.

Lekcja: Matematyka

Klasa: Piąta

Nauczyciel: Magdalena Franków

Temat: Dzielniki

 

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Sprawność rachunkowa

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.

 

 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.

 

 1. Rozumowanie i tworzenie strategii.

Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

2.3. Mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1)    Czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko 
do matematyki, rozwija kreatywność, umożliwia samodzielne odkrywanie związków 
i zależności; duże możliwości samodzielnych obserwacji i działań stwarza geometria, ale także w arytmetyce można znaleźć obszary, gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;

2)     Znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce codziennej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; należy postarać się o to, 
matematyka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała przesadnie skomplikowanymi 
i żmudnymi rachunkami, których trudność jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głębszego zrozumienia zagadnienia;

3)    Umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację w świecie liczb, weryfikację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze, a także szacowanie wyników działań rachunkowych; samo zaś szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym.

Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce matematyki.

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Uczniowie potrafią mnożyć i dzielić w pamięci liczby naturalne.

 

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

 • Dzielić i mnożyć w pamięci liczby naturalne,
 • Wypisać wszystkie dzielniki podanych liczb.
 • Znaleźć Największy Wspólny Dzielnik (NWD)

 

Cele sformułowane według ucznia:

 1. Będę dzielić i mnożyć w pamięci liczby naturalne,
 2. Będę podawać wszystkie dzielniki podanych liczb,
 3. Będę znajdować Największy Wspólny Dzielnik.

 

Nacobezu:                          

 1. Dzielisz i mnożysz w pamięci liczby naturalne,
 2. Podajesz wszystkie dzielniki wskazanych liczb.
 3. Znajdujesz Największy Wspólny Dzielnik.

 

Pytanie kluczowe:

 • Czy szukając dzielników liczby możemy otrzymać resztę?

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik „Matematyka z plusem” dla klasy piątej
 • Zeszyt ćwiczeń

 

Metody nauczania, formy pracy:

 • Pogadanka
 • Praca indywidualna
 • Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń

 

Przebieg zajęć:

 • Uczniowie piszą kartkówkę z wielokrotności liczb.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy temat i cele lekcji.
 • Uczniowie przy pomocy nauczyciela przypominają wiadomości dotyczące mnożenia i dzielenia liczb.
 • Nauczyciel zadaje pytanie kluczowe, na które uczniowie udzielają odpowiedź.
 • Uczniowie podają wszystkie dzielniki wskazanych liczb. Następnie podają NWD- największy wspólny dzielnik wskazanych liczb.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy zadania do rozwiązania.
 • Uczniowie rozwiązują przykłady na tablicy.

 

Zdania podsumowujące:

Na dzisiejszej lekcji udało mi się…

Na dzisiejszej lekcji podobało mi się…

 

Praca domowa:

 • Nauczyciel podaje uczniom pracę domową
Data dodania: 2018-03-28 10:40:21
Data edycji: 2018-03-28 10:40:45
Ilość wyświetleń: 1168

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook