Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Scenariusz lekcji 10.04.2017

Data: 10.04.2017 r.

Lekcja: Matematyka

Klasa: Piąta

Nauczyciel: Magdalena Franków

Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych- zadania

 

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 1. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki.
 1. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci.

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń:

5.1.  Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe o mianownikach z co najwyżej dwiema cyframi znaczącymi, oraz liczby mieszane.

5.2. Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci ( w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach).

5.3.  Wykonuje nieskomplikowane rachunki, w których występują jednocześnie ułamki zwykłe i dziesiętne.

5.7.  Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji:

Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1)    Czynny udział w zdobywaniu wiedzy matematycznej przybliża dziecko  do matematyki, rozwija kreatywność, umożliwia samodzielne odkrywanie związków  i zależności; duże możliwości samodzielnych obserwacji i działań stwarza geometria, ale także w arytmetyce można znaleźć obszary, gdzie uczeń może czuć się odkrywcą;

2)     Znajomość algorytmów działań pisemnych jest konieczna, ale w praktyce codziennej działania pisemne są wypierane przez kalkulator; należy postarać się o to,  matematyka była dla ucznia przyjazna, nie odstraszała przesadnie skomplikowanymi  i żmudnymi rachunkami, których trudność jest sztuką samą dla siebie i nie prowadzi do głębszego zrozumienia zagadnienia;

3)    Umiejętność wykonywania działań pamięciowych ułatwia orientację w świecie liczb, weryfikację wyników różnych obliczeń, w tym na kalkulatorze, a także szacowanie wyników działań rachunkowych; samo zaś szacowanie jest umiejętnością wyjątkowo praktyczną w życiu codziennym. Uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, szkoła organizuje zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce matematyki.

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:

Uczniowie potrafią mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 itd. 
Uczniowie potrafią dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe i dziesiętne.

 

Cele lekcji:

Uczeń potrafi:

 • Dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne,
 • Dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe.

 

Cele sformułowane według ucznia:

 1. Będziesz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne,
 2. Będziesz dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki zwykłe.

 

Nacobezu:                          

 1. Dodajesz, odejmujesz, mnożysz i dzielisz ułamki dziesiętne,
 2. Dodajesz, odejmujesz, mnożysz i dzielisz ułamki zwykłe.

 

Pytanie kluczowe:

 • Czy każdy ułamek zwykły można zamienić na ułamek dziesiętny?

 

Materiały i pomoce dydaktyczne:

 • Podręcznik „Matematyka z plusem” dla klasy piątej
 • Zeszyt ćwiczeń

 

Metody nauczania, formy pracy:

 • Pogadanka
 • Praca indywidualna
 • Praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń

 

Przebieg zajęć:

 • Nauczyciel podaje cele lekcji
 • Nauczyciel zadaje pytanie kluczowe, na które uczniowie udzielają odpowiedzi.
 • Uczniowie przypominają zasady dotyczące dodawania, odejmowania, mnożenia
  i dzielenia ułamków dziesiętnych oraz ułamków zwykłych.
 • Nauczyciel zapisuje na tablicy zadania do rozwiązania.
 • Uczniowie rozwiązują przykłady na tablicy.

 

Zdania podsumowujące:

Na dzisiejszej lekcji podobało mi się…

Zaskoczyło mnie, że…

 

Praca domowa:

 • Nauczyciel podaje uczniom pracę domową
Data dodania: 2018-03-28 10:38:43
Data edycji: 2018-03-28 10:40:05
Ilość wyświetleń: 1220

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook