Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana jest codziennie przez 5 godzin od 7:30

 

Godzina Opis
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola (zabawy dowolne według zainteresowań dzieci- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Przygotowanie do śniadania (porządkowanie sali i zabiegi higieniczne).
8.00 – 8.45 Śniadanie (zabiegi higieniczne po śniadaniu: mycie zębów i rąk).
8.45 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego).
9.30 – 10.30 Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze).
10.30 – 11.15 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenie: manipulacyjne, oddechowe, artykulacyjne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ruchową); zajęcia dydaktyczne.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu (sprzątanie sali, zabiegi higieniczne).
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 12.30 Odpoczynek poobiedni (słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne).
12.30 – 13.30 Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi; zabawy dowolne.Możliwość udziału dzieci
w zajęciach dodatkowych (rytmika, gimnastyka korekcyjna).
13.30 – 16.00 Kreatywna aktywność dzieci – grupa łączona (zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań). Rozchodzenie się dzieci.
Data dodania: 2018-03-28 09:44:34
Data edycji: 2019-09-23 19:43:58
Ilość wyświetleń: 468

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button