Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana jest codziennie przez 5 godzin od 7:30

 

Godzina Opis
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola (zabawy dowolne według zainteresowań dzieci- zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Przygotowanie do śniadania (porządkowanie sali i zabiegi higieniczne).
8.00 – 8.45 Śniadanie (zabiegi higieniczne po śniadaniu: mycie zębów i rąk).
8.45 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego).
9.30 – 10.30 Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze).
10.30 – 11.15 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenie: manipulacyjne, oddechowe, artykulacyjne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ruchową); zajęcia dydaktyczne.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu (sprzątanie sali, zabiegi higieniczne).
11.30 – 12.00 Obiad
12.00 – 12.30 Odpoczynek poobiedni (słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia relaksacyjne).
12.30 – 13.30 Zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi; zabawy dowolne.Możliwość udziału dzieci
w zajęciach dodatkowych (rytmika, gimnastyka korekcyjna).
13.30 – 16.00 Kreatywna aktywność dzieci – grupa łączona (zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań). Rozchodzenie się dzieci.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button