Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Informacja o działalności Przedszkola Publicznego w Białuniu od 11 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice

Ponizej bardzo ważne informacje, które dotyczą działalności Przedszkola Publicznego w Białuniu od 11 maja 2020 r.

 

Informacja dla rodziców w związku z funkcjonowaniem Przedszkola Publicznego w Białuniu w okresie zagrożenia COVID-19

 

  1. Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
  2. Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.
  3. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez osoby zdrowe. Dzieci są odbierane z przedszkola przez osoby zdrowe.
  4. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
  5. Rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola zobowiązani są do: dezynfekcji rak przed wejściem do budynku lub posiadania rękawiczek jednorazowych, zasłonięcia twarzy i ust, zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników, innych dzieci, innych rodziców, wynoszącego min. 2 m, poruszania się wyłącznie w przestrzeni wspólnej: korytarz i szatnia, niewchodzenia do sal i toalet.
  6. W budynku może przebywać wyłącznie jeden rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko. Pozostali rodzice powinni oczekiwać na zewnątrz przy zachowaniu dystansu wobec siebie min. 2 m.
  7. Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów poza: pojemnikiem z pierwszym śniadaniem i bidonem/butelką z wodą.
  8. Rodzice są zobowiązani do udostępniania opiekunom w przedszkolu aktualnego numeru telefonu, pod którym będą dostępni w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.
  9. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko nie musi mieć zasłoniętych ust i nosa.

Dla dzieci pozostających w domach nadal prowadzona jest edukacja na odległość.

Zasiłek opiekuńczy nadal przysługuje rodzicom, którzy nie przyprowadzają dzieci do przedszkola.

Data dodania: 2020-05-08 13:22:32
Data edycji: 2020-05-08 13:22:36
Ilość wyświetleń: 289

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook