Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Informacja o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej od 25 maja 2020

Informujemy, że rozporządzeniem MEN przedłużono okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 r.

Poniżej kilka komunikatów związanych z funkcjonowaniem szkoły od 25 maja 2020 r.

  1. Od 25 maja przywrócono możliwość organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I-III. Decyzja o uczestnictwie w zajęciach należy do rodziców. Prosimy o przekazywanie informacji o uczestnictwie dzieci w zajęciach wychowawcom klas, przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Uczniowie pozostający w domach realizują podstawę programową w ramach nauczania na odległość.
  2. Od 25 maja zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych. Harmonogram konsultacji jest ustalony na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania przez uczniów i rodziców. Zostanie udostępniony przez wychowawcę klasy.
  3. Od 25 czerwca udostępniamy możliwość korzystania z biblioteki szkolnej dla uczniów klas ósmych, od pierwszego czerwca dla uczniów pozostałych klas. Dni i godziny otwarcia biblioteki zostaną przekazane przez nauczyciela bibliotekarza.
  4. Od 1 czerwca zostaną zorganizowane konsultacje dla uczniów z pozostałych klas. Prosimy o przekazywanie informacji wychowawcom, z jakich przedmiotów należy te konsultacje zorganizować.
  5. 1 czerwca jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie będą prowadzone działania w ramach edukacji na odległość.
  6. Egzaminy ósmoklasisty zostały wyznaczone na 16, 17, 18 czerwca 2020 r. W tych dniach również nie będą prowadzone działania w ramach edukacji na odległość.

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli MEN, MZ i GIS przygotowały wytyczne, na podstawie których opracowaliśmy procedury, dotyczące przebywania uczniów i rodziców na terenie szkoły. Do 25 maja zostaną one umieszczone na stronie: PROCEDURY. Prosimy o zapoznanie się z nimi oraz ich przestrzeganie.

 

Jednocześnie informujemy, że wg komunikatu administracji rządowej zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom do 14 czerwca 2020 r.

Data dodania: 2020-05-21 14:45:20
Data edycji: 2020-05-21 14:52:27
Ilość wyświetleń: 229

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Zobacz

Kalendarz

Lekcje zdalne

Zobacz podstrony klas i nauczycieli
Zobacz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook